Marie Richardson's Awards and Nominations

Kulturstipendium till Marie Richardson och Jonas Karlsson Kulturstipendium "Förgyll din dag"
Winner, 28 March 2011
Jonas Karlsson & Marie Richardson

Motivation:
"Bakom ett öppnande skratt finns en bortvänd gåta; och under en lättsinnig munterhet kan en osäkerhet och sorg växa fram”.
[Behind an accomodating laughter an averting riddle exists; and underneath a light-minded cheerfulness precariousness and grief may sprout].
Photo by Niclas Hammarström